Utbildning och erfarenhet

  • Jur.kand. från Uppsala Universitet 1990
  • Hovrättsassessor vid Svea hovrätt 1995 (fullföljd domarutbildning)
  • Chefsjurist på Arbetsmiljöverket 2002 – 2005
  • Arbetsrättsjurist på arbetsgivarorganisationer i ca 16 år, bl a Metallgruppen, Industriarbetsgivarna och Företagarna
  • Styrelseledamot i Prevent 2011 – 2015