Välkommen!

Maria Hagberg Forss
Maria Hagberg Forss

Hagberg Forss Juridik AB tillhandahåller juridisk rådgivning, ombudsuppdrag och utbildning inom arbetsmiljörättens och arbetsrättens område. Maria Hagberg Forss har mångårig erfarenhet som rådgivare och ombud för såväl globala koncerner som småföretag, samt som kursledare och föreläsare inom området.

Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform och företaget har tecknat ansvarsförsäkring.

Kontakta maria@hagbergforss.se, tel +46 (0)70 370 60 60, för bokning av uppdrag.