Tjänster & Uppdrag

Verksamhetsområdet är arbetsrättslig specialistrådgivning, med särskilt fokus på arbetsmiljörätt. Klienter är arbetsgivare, såväl små som stora företag.

Tjänster & Uppdrag

Exempel på uppdrag:

  • Ombud/ försvarare i arbetsmiljöbrottmål och förundersökningar vid arbetsplatsolycka.
  • Rådgivning i i tillsynsärende efter arbetsplatsolycka.
  • Ombud i förvaltningsmål efter beslut om föreläggande/förbud från Arbetsmiljöverket.
  • Rådgivning i tillsynsärende vid inspektionsmeddelande, underrättelse eller beslut från Arbetsmiljöverket.
  • Rådgivning i arbetsmiljöarbetet, t ex arbetsmiljösamordning vid större byggnads- och anläggningsarbeten, arbetsmiljöansvar och straffansvar, socialt och organisatoriskt arbetsmiljöansvar, MeToo-utredningar, etc.
  • Företagsinterna utbildningar/föreläsningar inom verksamhetsområdet.

Rådgivning och uppdrag inom verksamhetsområdet utgår från klientens behov och kan avse internt utredningsarbete, upprättande av skrivelser/yttranden till domstolar, myndigheter och motparter samt att biträda och företräda klienten gentemot myndigheter och motparter och i domstol.

Mer om tjänster som erbjuds