Advokatfirman Hagberg Forss AB bedriver advokatverksamhet inom arbetsmiljörättens och arbetsrättens område. Maria Hagberg Forss har mångårig erfarenhet som rådgivare, ombud och försvarare för såväl globala koncerner som för små företag, samt som kursledare och föreläsare inom området.

Kontakta Maria för information, rådgivning och uppdrag.

Karlavägen 38, 114 49 Stockholm
Hem