Bakgrund & Erfarenhet

Bakgrund & Erfarenhet
  • Uppsala universitet, jur.kand. (-1990)
  • Karlstads tingsrätt, tingsnotarie (1990-1993)
  • Svea hovrätt/ Hovrätten för Nedre Norrland, hovrättsassessor (-1995)
  • Arbetsmiljöverket, chefsjurist (2002–2005)
  • Industriarbetsgivarna m.fl. arbetsgivarorganisationer, arbetsrättsjurist (1996-2002, 2005-2015)
  • Prevent, styrelseledamot (2011–2015)
  • Hagberg Forss Juridik AB, grundare/ägare (2015–2020)
  • Advokatfirman Hagberg Forss AB, advokat (2020–)